Innkalling årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes den 13.2.2017 på Brisk, Moa i Ålesund kommune.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30.1.2017 til styret.aaoc@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubben hjemmesider, http://www.aalesundsykkelklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift